Asociación Israelita de Socorros Mutuos de Médanos
San Martín 488, Médanos, Villariño, Buenos Aires

Asociación Israelita de Socorros Mutuos de Médanos

Moisés Guerstein
Presidente